KURSER & FOREDRAG

Hvordan skaber vi mening i hverdagen? Hvad er et godt arbejdsliv? Hvad er fritid? Hvad er en god kollega? Skal vi arbejde for at have et godt liv? Hvordan omsætter vi fælles værdier til konkrete handlinger?


Filosofi finder sted mellem mennesker. Den beskæftiger sig først og fremmest med de universelle spørgsmål, der binder os sammen. Derfor er den oplagt at bringe i spil i foreninger, virksomheder og andre steder, hvor mange mennesker med forskellige baggrunde deler hverdag. 


Tilrettelæg dit eget forløb ud fra valgmulighederne nedenfor og skab rammerne om mange timers meningsfuld dialog. Du kan også kontakte mig for at skræddersy et særligt forløb, der fokuserer på de spørgsmål som fylder i jeres hverdag.




FORMATER


Jeg tilbyder filosofiske oplæg i tre formater: Foredrag, Workshops & Kurser.

TEMAER

VILKÅR & PRISER


Et foredrag varer op til 2 timer, en workshop op til en halv dag (3-4 timer) og et kursus kan vare 1, 2 eller 3 dage.


Alle ovenstående temaer kan bestilles som et foredrag en workshop eller et kursus. Hvis opgaven kræver særlig forberedelse kan prisen stige i forhold til den vejledende pris. Hvis særlige forhold taler for det (fx at opgaven kan kombineres med en anden) kan prisen omvendt nedjusteres.


Mine priser tager afsæt i Akademikernes Centraladministrations minimumstakster.


  • Foredrag: vejledende pris 4.499 kr. + moms
  • Workshop: vejledende pris 4.999 kr. + moms
  • Kursus: vejledende pris 8.999 kr. + moms pr. dag


Alle priser tillægges moms + transportomkostninger efter statens takster.


Aflysningsvarsel

Når der indgås aftale om kursus, indgår man samtidig aftale om aflysningsvarsel: 


Aflyses kurset senere end 30 dage før kursuopstart, betales 25 % af kursusbeløbet.

Aflyses det senere end 15 dage før, betales 50% og aflyses det senere end 5 dage før, betales 100 %.

Ligeledes vil evt. afholdte hoteludgifter eller transportudgifter (fx fly- eller togbilletter.) blive skrevet på faktura.

BESTILLING

 
 
 
 
 
1) Den filosofiske værktøjskasse
2) Ritual, spontanitet, intuition - asiatisk filosofi i praksis!
3) Mening, integritet, værdighed - filosofiske tanker om liv & død
4) Valgfrit emne (skriv en kommentar i kommentarfeltet)
 
Foredrag
Workshop
Kursus
 
 
Ja