HVORFOR FILOSOFERE?

FÅ STYR PÅ DIN LIVSFILOSOFI


Alle mennesker har en livsfilosofi, men de færreste tager sig tid til at få afklaret, hvad den går ud på - og om det overhovedet giver mening at holde fast i den. 


At filosofere er at starte forfra samtidig med at du kaster et anderledes blik på dig selv og sine omgivelser. Hvor tankerne fører hen, er op til dig.


Søger du råd i bøgerne, får du bare andres svar. Hvorfor ikke selv prøve at finde dem?FIND PERSPEKTIV, HÅB & MOD


Det er meget forskelligt, hvad folk får ud af at filosofere: Nogle overvældes af nye idéer og impulser, andre fordyber sig i de mange spørgsmål som dukker op, nogle bliver sprudlende og kreative, andre bliver stille og eftertænksomme.


På trods af de mange forskellige reaktioner, har jeg igennem årene kunne se nogle fællestræk i folks oplevelse af at filosofere.


Det, som jeg oftest hører er,  at det at filosofere giver:


Perspektiv - tiltrængte nye vinkler på gamle problemstillinger

Håb - om forandring og nye handlemuligheder

Mod - til at tænke og handle anderledes


I sidste ende afspejler filosofiske samtaler de idéer, du selv bringer ind i dem. Ingen ved, hvor vejen fører hen.
FÅ GREB OM ETIK, EKSISTENS & ERKENDELSE


Filosofiske samtaler forgrener sig hurtigt i mange retninger. Alt er på spil og intet er fredet - især ikke status quo.


De tre kernetemaer, som jeg hyppigst støder på, kan man dog opstille som "De 3 E'er":


Etik - Hvad er rigtigt? Hvad er godt? Hvad er sandt?

Eksistens - Hvem er jeg?  Hvordan skal jeg leve? Hvad er vigtigt?

Erkendelse - Hvad ved jeg? Hvordan kan jeg være sikker på noget? Hvad er visdom? 


For at kunne mærkes, må filosofien tage udgangspunkt i noget, der sker i livet, ikke i teorierne. Udgangspunktet er derfor, at du er villig til at tage hul på de spørgsmål, som udgør fundamentet i den måde, du oplever verden på. 

HVAD SIGER ANDRE?


Igennem årene har jeg været heldig at filosofere med mange mennesker. Nogle er kommet anonymt forbi, når jeg har afholdt gratis vejledning i Aarhus, andre har jeg talt med i min filosofiske vejledning eller under mine kurser. Alle har de haft deres helt egen oplevelse af, hvad det vil sige at filosofere i praksis.


Her kan du læse deres egne tanker, indtryk og oplevelser:"En dejlig og bevægelig oplevelse - nyttige nye tanker dukker op.""God oplevelse, som sætter tankerne i gang""Udfordrende spørgsmål, dog en rolig samtale. Kan anbefales""Meget spændende og lærerigt, mange spørgsmål og forskellige svar. Nem og afslappende samtale. Det er godt og klart anbefalet."


"Godt og lærerigt"


"Spændende, indsigt - skal prøves i længere tid" - Mette"David har en ro over sig, som giver tid til refleksion i både ham(tilsyneladende) og mig, som sidder overfor.
Mine varmeste anbefalinger til en eksistentiel samtale, der går ud over det individuelle"
- Julie

"There is no right and wrong" and I'm struggling with finding a way in this world at the moment.
David was really good at not saying what is wrong/good/bad/right but at helping me trigger my own thoughts.
By developing opposites and connecting them in a way that kick-started my lazy brain" 

"Befriende med et åbent tænke-samtalerum.
At udvide livsspørgsmål, både som menneske selv,
med det andet menneske og i samfundsperspektiv

At få tips til udvidet tænkning. 

Mere af det, tak - og tak for "rummet" 

- Elisabeth


"Tak for en konstruktiv samtale.
Jeg fik et par værktøjer til at tænke over,
der nok gør det lettere at komme videre med livet
på en mindre konfliktfyldt vej.
Kigger efter lighederne ikke forskellighederne." 

- Erling"En filosofisk samtale er en mulighed for
at udveksle ideer med hinanden og dermed indgå i en
kreativ dialog med hinanden"
"Tusind tak for en perspektivrig refleksionsrejse,
hvor mine tanker fik nye og andre perspektiver.
Tak fordi du delte din viden med mig"
- Dorte


"Du hjalp mig med at komme videre i min søgen"

- A."Tak for den filosofiske stilhed og snak!"

- Ronnie"Taking the pressure out - just write a few words in a diary."
That's a nice idea, thanks for that.
It reminds me of the fact that a little bit is better than nothing."

-  Kathleen


"Jeg oplevede det som en intellektuel rystetur,
hvor det føltes godt at blive skubbet ud af balance
og tvunget til at tænke sine tankerækker igennem igen."

- Peter


"Tak for en god samtale om frihed, ansvar og muligheder"

- Lisbet


"Det var en fin oplevelse at være til filosofisk samtale
om moderne platforme, fremmedgørelse og frihed"
- Dorte"Tak for meget hyggelig og spændende samtale
om determinisme og frihed. Og om skæbne..."

- Jens


"Tak for at vende bøtten på hovedet!" - Rasmus"Tak for kloge ord om frihed, ansvar og ensomhed" "Fik meget mere at tænke over og især 'tvivls"-begrebet og det at se
og opleve det at være i tvivl som et menneskeligt vilkår"

- Lotte"Det hjalp mig med at se håb, positivitet og glæde i fremtiden""En dejlig stund til refleksionog bare være
med det der er i livet lige nu"

- Hanne"At flyve rundt i tankernes universer;
spørge, forestille, konkretisere, at være tilstede og ikke-tilstede i det gråfyldte rum.
Finde sammenhænge og paradokser, der resystematiserer det allerede eksisterende tankesystem
jeg havde opbygget. Et forum der burde strækkes mere ud i samfundets, verdens kroge,
så vi alle kan gå rundt og smile til hinanden.
TAK!"


"Tak for en lidt flyvsk samtale.
Vi kom vidt omkring Kierkegaard, Bohr, Grundtvig og Nietzsche.
Alligevel var der noget der hang sammen"

- Jacob"Samtalen med David fik mig til at blive mere klar over,
hvad mine værdier er, og gav mig nogle pejlemærker til,
hvilken retning jeg føler, mit arbejdsliv skal tage.
Det var utroligt rart at få overblik over de tanker,
man normalt ikke får sat ord på"
"Filosofisk vejledning gav mig i dag en spændende oplevelse af,
hvordan man kan tale sig frem til revnen i den mur,
man er løbet ind i, ved at få stillet de rigtige spørgsmål.
Og hey, når man forstår problemet, kan man løse det!"

"Tak for en oplysende snak.
Det var rart, da jeg oplevede at møde en ligesindet, der straks fangede bolden,
som jeg kastede op. Vil klart anbefale, hvis du skulle søge en inspirerende samtalepartner."
"Tak for en spændende snak, som vandrede i alle mulige retninger.

Skønt med tid og ro til at vende stenene.

Tænk at man kan få gratis filosofisk hjælp.

Verden bliver et bedre sted at være dag for dag"

- Heidi“En snak om gode spørgsmål:
Hvad betyder det at dø?

Hvad betyder det at tage et valg?

Hvad betyder det at leve?

Hvad betyder det at være glad?

Hvad betyder det, den filosofiske vejledning?”

- Alexander
“At være i et samfund man ikke altid føler, man passer ind i.

Skuffet over verden og mennesker.

Hvad gør man så?
FILOSOFISK PRAKSIS

Ryesgade 57, 2100 København Ø


KONTAKT
Tlf: 30 14 06 11

info@filosofiskpraksis.dk
© Filosofisk Praksis 2019-2020