HVEM STÅR BAG?

David Mark Larsson

Jeg har startet Filosofisk Praksis op, fordi jeg tror på, at mennesker har behov for at reflektere mere over livet sammen uden for en behandlingsmæssig kontekst.


Filosofien tilbyder et helt særligt rum og en grundlæggende indstilling, som kan bringe os på sporet af os selv.
Ikke kun fordi det ligger i filosofiens natur at stræbe efter selvindsigt og integritet, men fordi det at filosofere også åbner vores verden op. 


I Filosofisk Praksis tilbyder jeg individuelle samtaler, gruppedialoger og en lang række andre aktiviteter, som har til formål at vække den filosofiske eftertanke til live mellem mennesker.
Det kan du læse meget mere om på de følgende sider.


Oprindeligt er jeg uddannet cand.mag. i filosofi og japansk fra Københavns Universitet, hvor jeg specialiserede mig i fænomenologi og bevidsthedsfilosofi ved Center for Subjektivitetsforskning. Afsættet for min filosofiske praksis ligger derfor også i den asiatiske filosofi (primært kinesisk, japansk og indisk filosofi) kombineret med europæisk filosofi og bevidsthedsforskning. 

Jeg har efterfølgende især engageret mig i arbejdet med udsatte og psykisk sårbare børn og unge inden for det specialpædagogiske og socialpsykiatriske område. Til daglig er jeg tilknyttet som ungekonsulent i Egedal kommune, hvor jeg bl.a. rådgiver børn og deres familier inden for en lang række hverdagsproblematikker.


Sideløbende er jeg desuden underviser og faglig konsulent på området "Filosofi med børn" i både folkeskolen og på det pædagogfaglige felt. Jeg har bl.a. været tilknyttet nonprofitorganisationen Rum for Undren, hvor jeg har fungeret som faglig konsulent og underviser i ind- og udland. Jeg laver derudover mange forskellige filosofiske projekter for børn og unge rundt omkring i landet, senest i samarbejde med Teater Hund & Co. i København.


Siden 2019 har jeg været formand for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis. Jeg er derfor også involveret i arrangementer, hvor de mange andre dygtige filosofiske praktikere rundt om i Danmark kommer og fortæller om deres erfaringer. 


Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.


KONTAKT 

david@filosofiskpraksis.dk

TIDLIGERE OG NUVÆRENDE SAMARBEJDSPARTNERE

INTERVIEWS & PRESSE

"Handler livet kun om at være lykkelig?"


Debatoplæg på Sindets Dag om mine erfaringer med at lade unge nå frem til deres egne svar på livets store spørgsmål. 


Arrangeret af Landsforeningen SIND.

"Hvad er filosofi med børn?"


Forelæsning på Ss. Cyril & Methodius Universitet i Skopje.

(for Rum for Undren).


Arrangeret af Philosophical Film Festival.
FILOSOFISK PRAKSIS

Ryesgade 57, 2100 København Ø


KONTAKT
Tlf: 30 14 06 11

info@filosofiskpraksis.dk
© Filosofisk Praksis 2019-2020