Filosofisk Praksis er en måde at bevæge sig fra teoretisk forståelse til praktisk livsvisdom.

Du kan vælge:

- at komme til en personlig samtale og begive dig på vej mod større selvindsigt.

- at søge svarene på livets store spørgsmål sammen med andre i en sokratisk dialoggruppe.

- at bestille et foredrag eller en workshop som styrker din organisations greb om etiske dilemmaer og filosofiske problemstilinger.

Uanset hvad du vælger, er udgangspunktet den filosofiske dialog, omdrejningspunktet dine livserfaringer.

Det er op til dig, hvor det fører hen.

David Mark Larsson


David Mark Larsson, cand.mag. i filosofi og japansk.

Jeg er uddannet ved Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet, hvor jeg specialiserede mig i japansk filosofi og fænomenologi.

Jeg har flere års erfaring fra den offentlige sundhedssektor, bl.a. som underviser og vejleder for psykisk sårbare, socialt udsatte og kriminalitetstruede unge.

Jeg er derudover tilknyttet nonprofitorganisationen Rum for Undren, hvor jeg løbende laver filosofiske forløb for børn og efteruddannelseskurser for lærere og pædagoger.

Jeg er formand for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis (DSFP) og følger dets etiske retningslinjer, herunder fuld tavshedspligt.

At filosofere er en måde at åbne sig mod verden på, som i stedet for endegyldige svar leder os på sporet af stadig dybere spørgsmål. Spørgsmål, som vi glemmer at stille i hverdagen, men som har stor indflydelse på, hvordan vi lever og forstår os selv.

I de seneste årtier har man i flere lande genoplivet den filosofiske dialog som eksistentiel vejviser og som lindring mod sjælesorger. I lande som Norge, Argentina, Tyskland og Sydkorea melder flere, at de ser hverdagens problemer i et nyt lys efter de har reflektereret filosofisk over dem.Hiroshige
Filosofiske samtaler kan med andre ord have en terapeutisk virkning, selvom deres primære formål ikke er terapi.

Hos Filosofisk Praksis kan du på denne måde få hjælp til at udforske, udvikle og udfolde din forståelse af dig selv og din omverden.


Ved du, hvem du er?

I den filosofiske vejledning kan du opdage nye sider af dig selv, få etisk rådgivning, når du står foran en svær livsbeslutning eller udforske nye perspektiver på selvværd, sorg, integritet, mening, ansvar, værdighed, lykke eller et andet eksistentielt tema, som fylder i din hverdag.

I den filosofiske vejledning får du hjælp til at klarlægge din personlige livsfilosofi og tage de første skridt hen imod at leve et liv med større balance, integritet og visdom.

Filosofisk Vejledning

Du behøver ikke at have et forudgående kendskab til filosofi. Omdrejningspunktet i samtalerne er din egen livserfaring og dine personlige tanker om, hvad der er vigtigt i livet.

Søren Kierkegaard, Platon, Konfutse eller andre store tænkere fra idéhistorien kan fra tid til anden blive inviteret med ind i dialogen for at udfordre og uddybe dine tanker. Det afhænger af øjeblikket.

Du skal kun være forberedt på at stå i det åbne og undres over livet.

Hvem er vi? Hvad tror vi på? Hvor er vi på vej hen?

I en sokratisk dialoggruppe kan du nå ind til dine kerneværdier og finde frem til nye indsigter sammen med andre.

Dialoggruppe
Grupperne består typisk af 6-12 personer, som mødes regelmæssigt og reflekterer over et filosofisk tema. Det kan f.eks. være lykke, kærlighed, frihed, etik, retfærdighed, tro, identitet, mening eller et andet emne, som berører os i hverdagen. En sokratisk dialoggruppe kan også være en enkeltstående begivenhed, hvor deltagerne intensivt går i dybden med et spørgsmål og på kort tid bliver klogere på sig selv, hinanden og de fælles værdier.

NÆSTE DIALOGGRUPPE
Aarhus d. 11/3 kl. 18:30-20:30: Tilmeld dig her.

Tag kontakt hvis du har spørgsmål eller ønsker at starte en dialoggruppe i nærheden af dig.

Ønsker du at skærpe de fælles værdier, forbedre dialogen eller bare skabe mere eftertanke i din organisation?

Tag kontakt for at høre mere om foredrag, workshops og gode råd til, hvordan du ved hjælp af filosofisk undren kan skabe positive forandringer i din organisation.

Tidligere kurser

"EN REJSE IND I ØSTENS FILOSOFI" Afholdt 10.-16. februar 2019 på Højskolen Østersøen.


Priser
Personlig samtale (50 minutter): 699,-
Der ydes 50% rabat til studerende, ledige og pensionister.

Dialoggruppe (7-10 personer / 2 timer): 199,- pr. person

Kommer du fra en virksomhed eller organisation? Kontakt mig for at få et tilbud.

København & Aarhus
Der afholdes regelmæssigt individuelle samtaler og dialoggrupper i København og Aarhus - se de næste ledige datoer via bookingformularen nederst på siden.

DOKK1
Åben konsultation på DOKK1
Den åbne konsultation på DOKK1 i Aarhus holder pause i foråret 2019.

Anbefalinger

"Spændende, indsigt - skal prøves i længere tid" - Mette

"David har en ro over sig, som giver tid til refleksion i både ham og mig, som sidder overfor. Mine varmeste anbefalinger til en eksistentiel samtale, der går ud over det individuelle" - Julie

“en intellektuel rystetur, hvor det føltes godt at blive skubbet ud af balance og tvunget til at tænke sine tankerækker igennem igen" - Peter

"David påvirker rummet på en måde hvor jeg umiddelbart og ubesværet nærer tillid til spørgsmål han stiller og perspektiver han gavmildt deler. Han fornemmer, hvor og til hvad det kan skabe værdi og indsigt at spørge. Efter nærvær og samtale har jeg en følelse af filosofiens dybde og betydning for reel, autentisk og bevægende livsførsel. Værdi det gav mig: Tillid og lyst til livsprocessen" - Siri

"Fik meget mere at tænke over og især det at se og opleve det at være i tvivl som et menneskeligt vilkår" - Lotte

"Jeg fik et par værktøjer til at tænke over, der nok gør det lettere at komme videre med livet på en mindre konfliktfyldt vej" -Erling

"En dejlig stund til refleksion og bare være med det der er i livet lige nu" - Hanne

"Dejligt at få hjælp til refleksion over sine egne definitioner, således at man selv kommer frem til et svar" - Maja

"I'm struggling with finding a way in this world at the moment. David was really good at not saying what is wrong / good / bad / right but at helping me trigger my own thoughts. By developing opposites and connecting them in a way that kick-started my brain" - Besøgende på DOKK1

"At flyve rundt i tankernes universer; spørge, forestille, konkretisere, at være tilstede og ikke-tilstede i det gråfyldte rum. Finde sammenhænge og paradokser, der resystematiserer det allerede eksisterende tankesystem jeg havde opbygget. Et forum der burde strækkes mere ud i samfundets, verdens kroge" - Besøgende på DOKK1

Presseomtale

"Filosofien kan hjælpe i krise”
Interview bragt i Vejle Amts Folkeblad, Ebeltoft Folketidende og Djurslandsposten, marts 2017:

"snarere end at forsøge at sno os udenom livskriserne, kan filosofien lære os at blive stående i tvivlen og acceptere den som et menneskeligt vilkår“

"Det er ligegyldigt hvor langsomt du går, så længe du ikke stopper”.
Interview bragt i Adresseavisen Syddjurs, marts 2017:

"...Filosofien kan kun tage udgangspunkt i det enkelte menneske og herfra finde frem til noget, der er alment gældende for os alle sammen".

*Også bragt i Lokalavisen Kalø Vig og Grenaa Lokalavis under overskriften “Tro på dem, som søger sandheden. Betvivl dem som finder den”, maj 2017.

Tag kontakt via formularen nederst på siden for at bestille tid til en personlig samtale.

For øvrige henvendelser er du velkommen til at skrive til: info@filosofiskpraksis.dk.

Følg også Filosofisk Praksis på Facebook, Twitter og LinkedIn og få nyheder om kommende arrangementer og inspiration til at filosofere mere i hverdagen.

KoiFilosofisk Praksis
Tlf: 30 14 06 11 | Ryesgade 57 kld, 2100 København Ø | info@filosofiskpraksis.dk