Priser & vilkår

Filosofisk vejledning


Priser:

50 minutter: 799 kr.


Med mindre andet aftales, foregår samtalerne på Ryesgade 57, 2100 København Ø


Afbud


Afbud skal ske skriftligt senest kl. 12 dagen før en aftale, så en anden kan få din tid. Manglende afbud medfører desværre at jeg må opkræve fuld pris for tiden, hvis du udebliver.


Tavshedspligt
Alle samtaler finder sted under fuld tavshedspligt og er i overensstemmelse med de  til enhver tid gældende etiske retningslinjer for filosofisk praksis beskrevet af Dansk Selskab for Filosofisk Praksis.Kurser, workshops & foredrag


Kontakt mig for at forhøre dig om gældende priser og vilkår.