Priser & vilkår

Filosofisk vejledning


Priser:

50 minutter: 799 kr. (incl. moms).


Med mindre andet aftales, foregår samtalerne på Ryesgade 57, 2100 København Ø


Afbud


Afbud skal ske skriftligt senest kl. 12 dagen før en aftale, så en anden kan få din tid. Manglende afbud medfører desværre at jeg må opkræve fuld pris for tiden, hvis du udebliver.


Tavshedspligt
Alle samtaler finder sted under fuld tavshedspligt og er i overensstemmelse med de  til enhver tid gældende etiske retningslinjer for filosofisk praksis beskrevet af Dansk Selskab for Filosofisk Praksis.Kurser, workshops & foredrag


Generelt
Alle beskrevne temaer kan bestilles som et foredrag, workshop eller et kursus


Et foredrag varer op til 2 timer, en workshop op til en halv dag (3-4 timer) og et kursus kan vare 1, 2 eller 3 dage. Hvis opgaven kræver særlig forberedelse kan prisen stige i forhold til den vejledende pris. Hvis særlige forhold taler for det (fx at opgaven kan kombineres med en anden) kan prisen omvendt nedjusteres.


Priser


Foredrag: Vejledende pris 10.000 kr + moms

Workshop: Vejledende pris 12.500 kr + moms

Kurser: Vejledende pris 18.500 kr + moms


Priserne er gældende fra 1. januar 2023 og tager afsæt i Akademikernes Centraladministrations minimumstakster.


Alle priser tillægges moms + transportomkostninger efter statens takster.