Priser & vilkår

Filosofisk vejledning


Priser:

50 minutter: 699 kr. (incl. moms).


Med mindre andet aftales, foregår samtalerne på Ryesgade 57, 2100 København Ø


Afbud


Afbud skal ske skriftligt senest kl. 12 dagen før en aftale, så en anden kan få din tid. Manglende afbud medfører desværre at jeg må opkræve fuld pris for tiden, hvis du udebliver.


Tavshedspligt
Alle samtaler finder sted under fuld tavshedspligt og er i overensstemmelse med de etiske retningslinjer for filosofisk praksis beskrevet af Dansk Selskab for Filosofisk Praksis.Kurser, workshops & foredrag


Generelt
Alle beskrevne temaer kan bestilles som et foredrag, workshop eller et kursus


Et foredrag varer op til 2 timer, en workshop op til en halv dag (3-4 timer) og et kursus kan vare 1, 2 eller 3 dage. Hvis opgaven kræver særlig forberedelse kan prisen stige i forhold til den vejledende pris. Hvis særlige forhold taler for det (fx at opgaven kan kombineres med en anden) kan prisen omvendt nedjusteres.


Priser


Foredrag: Vejledende pris 12.500 kr + moms

Workshop: Vejledende pris 14.500 kr + moms

Kurser: Vejledende pris 20.500 kr + moms pr. dag.


Priserne er gældende fra 1. januar 2023 og tager afsæt i Akademikernes Centraladministrations minimumstakster.


Alle priser tillægges moms + transportomkostninger efter statens takster.


Vilkår


Aflysningsvarsel


Når der indgås aftale om et kursus eller foredrag, indgår man samtidig aftale om aflysningsvarsel: 


Aflyses aftalen senere end 30 dage før den aftalte betales 25 % af kursusbeløbet.

Aflyses det senere end 15 dage før betales 50% og aflyses det senere end 5 dage før betales 100 %.

Ligeledes vil evt. afholdte hoteludgifter eller transportudgifter (fx fly- eller togbilletter.) blive skrevet på faktura.