BAGGRUND

"At gå til filosof"
Filosofisk Praksis tilbyder samtaleforløb, kurser og workshops i filosofisk praksis og eksistentiel undren.


Her kan du med andre ord "gå til filosof" og få støtte til at reflektere, skifte perspektiv og blive klogere på livet - enten alene eller sammen med andre. Det kan for eksempel være afklarende samtaleforløb om eksistentielle problemstillinger, etiske dilemmaer eller personlig udvikling. Nogle bruger desuden filosofiske dialoger som supplement til sundhedsprofessionel hjælp og rådgivning.


Hvis du kommer fra en virksomhed eller forening kan du derudover få rådgivning til at gentænke din organisations filosofiske infrastruktur, f.eks. etisk kodeks, værdier og den meningsfyldte hverdag. 


Hvem står bag?

Jeg hedder David Mark Larsson og er cand.mag. i filosofi og japansk fra Københavns Universitet, hvorfra jeg er specialiseret i fænomenologi og bevidsthedsfilosofi ved Center for Subjektivitetsforskning. Afsættet for min samtalepraksis ligger primært i den asiatiske filosofi (kinesisk, japansk og indisk filosofi) kombineret med europæisk filosofi og nyere bevidsthedsforskning. 


Alle kan filosofere!

Jeg tror på, at alle kan filosofere (og ofte har godt af det!), og at filosofisk dialog kan bidrage positivt i mange profesionelle miljøer, hvor vi måske ikke er vant til at bruge den. Jeg har i mange år især været engageret i arbejdet med udsatte og psykisk sårbare børn og unge inden for det specialpædagogiske og socialpsykiatriske område. Jeg har blandt andet været tilknyttet som ungekonsulent i Egedal kommune, hvor jeg afholdt samtale- og gruppeforløb med børn, unge og deres familier. Jeg har derudover flere års erfaring som underviser og faglig konsulent på området "Filosofi med børn" i både folkeskolen og på det pædagogfaglige felt - blandt andet i nonprofitorganisationen Rum for Undren, hvor jeg fungerede som faglig konsulent og underviser i ind- og udland. Senest har jeg indgået et længerevarende samarbejde med Teater Hund & Co. i København og fungerer desuden som kursusleder i det EU-finansierede undervisningsprojekt "Project Sophie" med deltagere fra flere europæiske lande.


Undervisning og workshops
Udover at afholde personlige samtaler og dialoggrupper er jeg en ofte benyttet foredragsholder og underviser i filosofi og filosofisk undren. Jeg har været gæsteunderviser på Diplomuddannelsen i ledelse på både Zealand Erhvervsakademi og Højskolen Østersøen og er pt.
tilknyttet som ekstern lektor for skuespillere og dramatikere på Den Danske Scenekunstskole i Aarhus. 


Sidst men ikke mindst har jeg siden 2019 været formand for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis. Jeg er derfor også involveret i arrangementer, hvor de mange andre dygtige filosofiske praktikere rundt om i Danmark kommer og fortæller om deres erfaringer. 


Jeg tilbyder:

 • Individuelle samtaleforløb
 • Gruppesamtaler
 • Workshops og kurser
 • Foredrag 


Primære fokusområder

 • Personlige samtaler om eksistens & det meningsfulde liv
 • Afklaring af etiske dilemmaer
 • Samtaler om specifikke filosofiske temaer, eksempelvis metafysiske, epistemologiske og fænomenologiske spørgsmål. 


Jeg har derudover erfaring i samtaler om*:

 • Angst
 • Autisme
 • Depression
 • Skizofreni
 • Sorg


*Bemærk at jeg som udgangspunkt kun starter samtaleforløb op om et af disse temaer, hvis du allerede modtager eller har modtaget hjælp fra professionelle på det sundhedsfaglige område (eksempelvis psykologisk eller psykiatrisk rådgivning). Kontakt mig hvis du er i tvivl, så tager vi udgangspunkt i din konkrete situation.


KONTAKT 

Tlf: 3014 06 11

E-mail: david@filosofiskpraksis.dk