BAGGRUND

Filosofisk Praksis tilbyder samtaleforløb, kurser og workshops i filosofisk praksis og eksistentiel undren.


Her kan du få støtte i at reflektere, undre dig og blive klogere på livet - enten alene eller sammen med andre. Det kan for eksempel være afklarende samtaleforløb om eksistentielle problemstillinger, etiske dilemmaer eller personlig udvikling. Nogle bruger desuden filosofiske dialoger som supplement til sundhedsprofessionel hjælp og rådgivning.


Hvem står bag?

Mit navn er David Mark Larsson og jeg er cand.mag. i filosofi og japansk fra Københavns Universitet, hvorfra jeg er specialiseret i fænomenologi og bevidsthedsfilosofi ved Center for Subjektivitetsforskning. Afsættet for min samtalepraksis ligger primært i den asiatiske filosofi (kinesisk, japansk og indisk filosofi) kombineret med klassisk europæisk filosofi og nyere bevidsthedsforskning. 


Jeg har i mange år især været engageret i arbejdet med udsatte og psykisk sårbare børn og unge inden for det specialpædagogiske og socialpsykiatriske område. I øjeblikket er jeg tilknyttet som ungekonsulent i Egedal kommune, hvor jeg bl.a. rådgiver børn og deres familier inden for en lang række hverdagsproblematikker. 


Jeg har flere års erfaring som underviser og faglig konsulent på området "Filosofi med børn" i både folkeskolen og på det pædagogfaglige felt. Jeg har tidligere været tilknyttet nonprofitorganisationen Rum for Undren, hvor jeg har fungeret som faglig konsulent og underviser i ind- og udland og laver fortsat mange forskellige filosofiske projekter for børn og unge rundt omkring i landet, senest i et længerevarende samarbejde med Teater Hund & Co. i København.


Sidst men ikke mindst har jeg siden 2019 været formand for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis. Jeg er derfor også involveret i arrangementer, hvor de mange andre dygtige filosofiske praktikere rundt om i Danmark kommer og fortæller om deres erfaringer. 


Jeg tilbyder:

 • Individuelle samtaleforløb
 • Gruppesamtaler
 • Workshops og kurser
 • Foredrag 


Primære fokusområder

 • Personlige samtaler om eksistens & det meningsfulde liv
 • Afklaring af etiske dilemmaer
 • Samtaler om specifikke filosofiske temaer, eksempelvis metafysiske, epistemologiske og fænomenologiske spørgsmål. 


Jeg har derudover erfaring i samtaler inden for følgende områder*:

 • Angstproblematikker
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Depression
 • Skizofrenispektrum-diagnoser
 • Sorgproblematikker


*Bemærk at jeg som udgangspunkt kun starter samtaleforløb op om en af disse problemstillinger, hvis du allerede modtager eller har modtaget hjælp fra professionelle på det sundhedsfaglige område (eksempelvis psykologisk eller psykiatrisk rådgivning). Kontakt mig, hvis du er i tvivl om din situation inden vi starter et forløb op. 


KONTAKT 

Tlf: 3014 06 11

E-mail: david@filosofiskpraksis.dk